piškinti

piškinti
pìškinti (-yti), -ina, -ino 1. žr. pyškinti 1: Pìškina su botagu J. Pìškinti rankas J. Žaibai tankiai, maž be paliovos, spigino, griaustinė piškino Žem. 2. žr. pyškinti 3: Pìškinau pìškinau į varnas, bet nė viena nekrito Pln. Ėmė pìškyti, nėr kur lįsti Vn. 3. žr. piškėti 2: Taisės šaltis, ir vėl ėmė speigas piškinti, net tvoros pauškėjo Žem. Vasario mėnesė[je] visumet pìškina, ka toros trata Krš. 4. žr. pyškinti 5: Tuojau į Kuršėnų vieškelį išgirgždino ir šarpiai namo piškino . Keikė, pìškino prisigėręs i parų užsidirbo Krš. | refl. tr., intr.: Keikė, pìškinos, ka žemė drebėjo! Rdn. Pìškinos (statėsi) trobą, dirbo kaip jautis Krš. 5. tr. deginti, pleškinti: Ana pìškina pečių, t. y. dideliai įkaitina J. Pìškina medžius be kokios patausos Vvr. 6. žr. pyškinti 6: Pìškino tos bobos ant ano kaip beįmanė Krš. Motyna duos duos pamokslus, tėvas nuo savęs keiks, piškys Žem. \ piškinti; atpiškinti; išpiškinti; nupiškinti; papiškinti; parpiškinti; pripiškinti; supiškinti; užpiškinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • piškinimas — pìškinimas sm. (1) NdŽ, pìškinimos ind. refl. (ž.) 1. → piškinti 1. | refl.: Tas mušimos, pìškinimos – svieto juokinimas Krž. 2. → piškinti 2. | refl.: Pìškinimos buvo, o kiek to drebėjimo! Vn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpiškinti — atpìškinti tr. greitai, smarkiai padaryti: Dvijuo išeisma ir atpìškinsma (nuravėsime daržą) Užv. piškinti; atpiškinti; išpiškinti; nupiškinti; papiškinti; parpiškinti; pripiškinti; supiškinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpiškinti — išpìškinti tr. J 1. žr. išpyškinti 1: Parjojęs išpiškysiu langus nuėjęs Žem. Išpìškino, išdaužė visas krautuves [per karą] Krš. 2. žr. išpyškinti 3: Išpìškink jį per intausius Š. 3. žr. išpyškinti 4: Išvarė, išpìškino žentą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupiškinti — nupìškinti 1. BzF155 žr. nupyškinti 1: Jis tus balandžius vieną po kito nupiškino Vyž. 2. tr. nudeginti: Nugrovė, nūpìškino [per karą] viską Vn. 3. žr. nupyškinti 2: Nupiškino (nupjovė) penkioleka gektarų pirmamečių dobilų Rdn. | refl. t …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papiškinti — papìškinti tr. greitai padaryti: Atnešk, aš tas kelnes greitai papìškinsu (pasiūsiu) Krš. | refl. tr.: Parsivežė piningų, pasipìškino trobą Krš. piškinti; atpiškinti; išpiškinti; nupiškinti; papiškinti; parpiškinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parpiškinti — parpìškinti tr. sunkiai pargabenti: Parpìškino miltų maišą iš Kuršėnų Rdn. piškinti; atpiškinti; išpiškinti; nupiškinti; papiškinti; parpiškinti; pripiškinti; supiškinti; užpiškinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pištinti — pìštinti, ina, ino J žr. piškinti 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripiškinti — pripìškinti tr. 1. primušti: Prisisprogęs pačią pripìškino Krš. 2. labai prikūrenti: Šiltas kambariukas: pripìškina – ausės raitos Krš. 3. priausti: Pripìškinau milų, čerkasų Krš. piškinti; atpiškinti; išpiškinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supiškinti — supìškinti 1. žr. supyškinti 2: Kaip mes nueisma, supiškinsma Žem. 2. refl. susišaudyti: Susipìškino su priešais Krš. 3. žr. supyškinti 4: Supìškino tą dvarą kumiečiai Trš. 4. tr. greitai padaryti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užpiškinti — užpìškinti 1. tr. užkurti, užpleškinti: Puolė tuoj, užpiškino ugnį, visą viedrą vandens užsikaitė Žem. Užpìškino didžiausią ugnį, še kokie [sudegę] blynai! Krš. 2. intr. užkirsti, užduoti: Užpìškinti gal, ka subinės neprisėstų valandikę Pvn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”